Back to nature

BioTek skal gjennom fokus på kompetanse og teknologi levere fremtidens løsninger for behandling av avløp og avfall.

Vår forretningsvirksomhet bygger på et viktig prinsipp, prinsippet om at vi skal bidra til å ta vare på og gjenvinne ressursene i størst mulig grad ved å føre de tilbake i kretsløpet - eller ”back to nature”

Biogassprosessen er veldig egnet for lett nedbrytbare substrater.

Biogassprosessen er veldig egnet for lett nedbrytbare substrater.

Biogass er en kilde til fornybar energi. Biogass dannes når biologisk materiale råtner uten tilførsel av oksygen. I teorien kan biogass fremstilles av alt biologisk materiale, deriblandt matavfall, husdyrgjødsel og kloakkslam.

Biogass er en kilde til fornybar energi. Biogass dannes når biologisk materiale råtner uten tilførsel av oksygen. I teorien kan biogass fremstilles av alt biologisk materiale, deriblandt matavfall, husdyrgjødsel og kloakkslam.
BioTek AS
Vipeveien 51
NO-3917 Porsgrunn
Norway
T: +47 35 56 99 80
F: +47 35 56 99 81
E: info@biotek.no